Portrait

Portret gównie studyjny ale i plenerowy, lokacyjny.